คณะสัตวแพทยศาสตร์
Faculty of Veterinary Medicine

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับมอบเครื่องกำเนิดพลาสมา
วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย รักษาการแทนคณบดี(รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล) พร้อมด้วยบุคลากร รับมอบเครื่องกำเนิดพลาสมา จากบริษัท อินโนพลาสซีเอ็ม จำกัด โดย อ.ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาศึกษาวิจัยร่วมกัน และใช้ประโยชน์สำหรับการรักษาแผลของสัตว์เลี้ยง โดยอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ได้ร่วมกับ ศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วิจัยและพัฒนาเครื่องกำเนิดพลาสมา รุ่น Plasma mobile นี้ พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องกำเนิดพลาสมา Compact Air Plasma Jet รุ่น NIGHTINGGALE ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสิงประดิษฐ์มาแล้วจากหลายประเทศ
19 มกราคม 2567